Oefening categorie: PRF4 L4.6

Oefening 17

En in 3/4 maat, in achtsten klinkt het zo: Als je dit hoort denk je “onmiddellijk” aan een Jazz Wals. Dit hebben we in Module 10 van PRF3 al even aangestipt. Wil je daar meer van weten, kun altijd in de routes BSB zoeken,daar komt dit uitgebreid bod.   Veel succes !! Audio

Oefening 15

Hier zijn een paar oefeningen met handzettingen:   Audio 

Oefening 14

Rest ons nog 2 Patronen en die zijn tamelijk eenvoudig:    Het zijn vier zestienden waarvan 2 gepunteerd:     Audio 

Oefening 13

Probeer deze Patronen roffelend achter elkaar te spelen ook in verschillende volgorde.    Zoals je merkt ben je nu begonnen met roffels te binden, er is een aaneengesloten Roffel met Accenten/Patronen ontstaan…   Hier komen we in het 5e niveau op terug…

Oefening 12

Hier zijn dus vier mogelijkheden… achter elkaar.  

Oefening 11

En als je dan de zestienden verschuift ontstaan er weer 2 nieuwe Patronen, nl: In de onderstaande oefening zie je eerst Patroon een uitgeschreven, dan Patroon twee.  De 2e regel van 3.5.7 is hetzelfde in afgekorte schrijfwijze.  https://vimeo.com/350053590/37ad7aa745?width=80%&height=80% Audio 

Oefening 10

Als je nou bij deze 16e triool één 16e noot toevoegt, (de triool wordt dan 4 32ste) ontstaat een roffel van 5:   https://vimeo.com/350053543/4115a9181c?width=80%&height=80% Audio 

Oefening 9

Speel deze figuren als toepassing in deze korte etude.   Audio 

Oefening 8

En als je er een volle tel (Patroon) bijvoegt klinkt er dit:   Audio